Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Do košíka Pokladňa

Cleol sifón gel

CLEOL SIFÓN GEL je gelový prípravok na čistenie sifónov umývadiel, vaní, WC a kanalizačných potrubí. Vďaka svojmu zloženiu dokonale odstraňuje nečistoty a usadeniny zachytené v sifóne, ako je mastnota, zvyšky jedál, vlasov, atď. Ideálny ako prevencia proti upchávaniu a zanášaniu odpadov. 

UPOZORNENIE

Žieravý prípravok. R35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. S1 Uchovávajte uzamknuté. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal, alebo označenie.


POUŽITIE

Nalejte 1/3 objemu fľaše do upchatého sifónu, alebo potrubia, nechajte pôsobiť 45 minút a spláchnite väčším množstvom horúcej vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na hliníkové potrubia!