Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Do košíka Pokladňa

CLEOL SANITA - ľahko a rýchlo rozpúšťa vodný kameň, hrdzu a zvyšky mydiel z umývadiel, vaní, sprchových kútov, toaliet, vodovodných batérií a ďalších kúpeľňových a sanitárnych zariadení.


UPOZORNENIE
Dráždi oči a pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. V prípade požitia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a predložiť tento obal alebo označenie. Prvá pomoc: pri zasiahnutí pokožky: umyť vodou a mydlom. Prípravok je vhodný na všetky kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej oblasti. Nepoužívajte na popraskané smaltované povrchy.


POUŽITIE
Naniesť na znečistené miesto, nechať pôsobiť podľa intenzity znečistenia a opláchnuť vodou.