Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Do košíka Pokladňa

Cleol nerez

CLEOL NEREZ je špeciálny prípravok na šetrné a účinné čistenie nerezových povrchov v domácnosti, v oblasti priemyslu a pod. Odstraňuje mastnotu a rozpúšťa vodný kameň. Povrchy zanecháva žiarivo lesklé.

UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Použite ochranu očí/tváre. V prípade požitia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a predložiť tento obal alebo označenie.
Prvá pomoc: pri zasiahnutí pokožky – umyť vodou a mydlom; pri požití – okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

POUŽITIE
Otvorte ventil na rozprašovači do polohy SPRAY a aplikujte prípravok na čistenú plochu zo vzdialenosti cca 10 – 20 cm. Čistenú plochu pretrite vlhkou utierkou, následne opláchnite vodou a doleštite so suchou utierkou.