Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Do košíka Pokladňa

Cleol grill

CLEOL GRILL je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov a rúr. Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

UPOZORNENIE
Obsahuje hydroxid sodný. Žieravý prípravok. Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

POUŽITIE
Prípravok aplikujte na znečistené miesto, necháme pôsobiť asi 10 minút a odstránime vlhkou handrou. Ľahké nahriatie (do 70 ºC) urýchľuje čistiaci proces. Nepoužívať na čistenie hliníkových povrchov a materiály neodolné alkáliám!