Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Do košíka Pokladňa

Cleol sifón

CLEOL SIFÓN je granulový prípravok na čistenie sifónov umývadiel, vaní, WC a kanalizačných potrubí. Odstraňuje nečistoty a usadeniny zachytené v sifóne, ako je mastnota, zvyšky jedál, vlasov, atď. Ideálny ako prevencia proti upchávaniu a zanášaniu odpadov.

UPOZORNENIE
Žieravý prípravok. Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
Prvá pomoc: pri zasiahnutí pokožky - umyť vodou a mydlom; pri požití – okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

POUŽITIE
Nasypte 50-100 g prípravku do sifónu a nalejte ½ l vriacej vody. (Upozornenie: Rozpúšťanie prípravku je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním). Nechajte pôsobiť 30 min a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na hliníkové potrubia!